Kategorie

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z usług sklepu internetowego E.P.C. BEDNARZ w domenie www.bednarz.com.pl administrowanej przez Edwarda Bednarza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bednarz Edward Elastyczne Przewody Ciśnieniowe.

Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy firmy.

I. Administrator

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego E.P.C. BEDNARZ jest Edward Bednarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bednarz Edward Elastyczne Przewody Ciśnieniowe. z siedzibą w Jaczkowicach nr 34, 55-200 Oława NIP: 9120013889, REGON: 930339661.
Zbiór danych klientów sklepu został zarejestrowany w ogólnokrajowym rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 137474.

II. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

1. Przeglądanie witryny www.bednarz.com.pl nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.

2. Korzystanie z usług realizowanych w ramach sklepu internetowego wiąże się z koniecznością podania danych osobowych przez Klienta.


III. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

1. W celu skorzystania z usług sklepu Klient zostanie poproszony o podanie następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku odmowy ich podania niemożliwe będzie skorzystanie z usług sklepu internetowego.

2. Dane osobowe KLIENTA, podane przez KLIENTA w trakcie składania zamówienia lub rejestracji  w sklepie internetowym są umieszczone w bazie SPRZEDAWCY. Dane te mogą być przechowywane i przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA. Na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia Klient wyraża zgodę przed złożeniem zamówienia poprzez zaakceptowanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie aktywnego okienka tzw. check – box w toku rejestracji lub w toku składania zamówienia. Dodatkowo KLIENT w osobnym oświadczeniu składanym w trakcie rejestracji lub składania zamówienia w sklepie internetowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych SPRZEDAWCY poprzez zaakceptowanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie aktywnego okienka tzw. check – box w toku rejestracji lub w toku składania zamówienia.

3. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.

VI. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Sklepu przez Klientów, takie jak liczba i źródło wizyt w Sklepie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Klienta i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Klienta.

2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Sklepie oraz ulepszaniem zawartości Sklepu i jakości świadczonych usług.

3. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Sklepu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Klienta. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej. Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

VII. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

VIII. Prawa Klientów

1. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Klient powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na koncie Klienta w Sklepie, jeżeli takie posiada.

3. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Klienta, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin Sklepu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

IX. Kontakt

1. Klient sklepu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

2. Klient sklepu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

3. Adres do kontaktu z Administratorem:

Elastyczne Przewody Ciśnieniowe Edward Bednarz
Jaczkowice 34, 55-200 Oława

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres e-mail sklep@bednarz.com.pl

Polityka cookies

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw.ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.bednarz.com.pl z siedzibą pod adresem Jaczkowice 34, 55-200 Oława.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Treść polityki cookies chroniona jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska i pochodzi ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.