Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Klientów w związku z korzystaniem ze strony internetowej i z usług sklepu internetowego E.P.C. BEDNARZ w domenie www.bednarz.com.pl administrowanej przez Edwarda Bednarza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bednarz Edward Elastyczne Przewody Ciśnieniowe.

Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oddanych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) - dalej RODO.

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy firmy. Zapewniamy bezpieczeństwo fizyczne budynków i i pomieszczeń. Zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym RODO wprowadziliśmy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne odpowiednie do przetwarzanych zabezpieczenia danych osobowych.

Środki techniczne służące zabezpieczeniu danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych to między innymi:

- dostęp do Konta możliwy jest po podaniu indywidualnego loginu i hasła,

- na stronach sklepu internetowego stosowany jest Certyfikat SSL,

- dane służące do autoryzacji osoby korzystającej ze sklepu internetowego są szyfrowane.

I. Administrator

Administratorem danych osobowych Klientów E.P.C. BEDNARZ jest Edward Bednarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bednarz Edward Elastyczne Przewody Ciśnieniowe z siedzibą przy ul. Spacerowej 1, 55-200 Jaczkowice NIP: 9120013889, REGON: 930339661. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Spacerowa 1, 55-200 Jaczkowice

- przez e-mail: info@bednarz.com.pl

- telefonicznie: 71 303 81 61.

II. Cele i podstawa zbierania danych osobowych Klientów

Dane osobowe Klientów są zbierane w celu:

- świadczenia usług drogą elektroniczną (np. prowadzenie Konta), w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży i rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania danych osobowych w wymienionych celach jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

- w celu wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych (art. 6 ust.1 lit. c RODO);

- w celach analitycznych i statystycznych czyli sprawdzenia między innymi ilości wejść na stronę i oglądanych produktów i dostosowania funkcjonalności strony podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).   

III. Udostępnianie danych osobowych 

Dane osobowe Klienta Administrator może udostępniać:

a) firmom kurierskim, operatorom pocztowym w celu doręczenia Produktów w wyniku zrealizowania transakcji w związku zawarciem umowy sprzedaży, jej wykonaniem lub zakończeniem; 

b) firmom świadczącym obsługę prawną oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami;

c) firmom świadczącym obsługę księgową, rachunkową Administratora w celu rozliczenia płatności wynikających z zawartych umów;

d) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne związane z utrzymywaniem systemów informatycznych, w których zapisywane są dane osobowe Klienta.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych Klientów do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń z umów i upływu okresu przechowywania dowodów księgowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w prawnie usprawiedliwionych celach Spółki, dane te będą przechowywane na czas ich realizacji, natomiast w przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody Klienta, do czasu cofnięcia zgody.

VI. Prawa Klienta

Na podstawie RODO Klientowi przysługują następujące prawa związane z jego danymi osobowymi:

1) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

3) prawo do usunięcia danych; jeżeli w ocenie Klienta nie ma podstaw do tego aby Administrator przetwarzał jego dane, może żądać aby Administrator je usunął;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6) prawo do przenoszenia danych,

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do zawarcia umów świadczenia usług elektronicznych i umów sprzedaży sklepu internetowego. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych zbieranych przez zastosowanie technologii cookies bowiem dane te są zbierane wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dotyczą.

VIII. Kategorie danych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

- dane osobowe podane przy zakładaniu konta lub jego aktualizacji, dane podawane przy składaniu zamówień (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania lub siedziby lub prowadzenia działalności, adres do doręczeń, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, 

- dane osobowe przekazywane podczas składania reklamacji;

- inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność klienta w Internecie z wykorzystaniem technologii cookies.

IX. Polityka cookies

Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Sklepu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Klienta. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej. Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw.ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.bednarz.com.pl z siedzibą pod adresem Jaczkowice 34, 55-200 Oława.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Treść polityki cookies chroniona jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska i pochodzi ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć